Ik heb ook iets te zeggen!

Ook ik, als hulpverlener (in de zorg met mensen met een verstandelijke beperking ),maak weleens een inschattingsfout en dat werd me met POPtalk heel duidelijk! De cliënt waar ik mee werkte was op haar werk heel hard gevallen. Voor iedereen was het gelijk duidelijk dat deze werkplek niet meer veilig voor haar was, zij had een werkplek nodig zonder trappen of drempels.                                                                                                                                            Deze cliënt heeft ook veel baat bij duidelijkheid, dus ik wilde, goed bedoeld, eerst een gesprek met het werk en pas als er duidelijkheid zou zijn over wat er zou gaan gebeuren, waar ze heen zou gaan en wanneer, dan pas zou ik haar erbij betrekken. Zij hoorde dus achteraf over het gesprek wat plaats had gevonden en was echt boos. Zij had erbij willen zijn en wilde niet dat we achter haar rug om zouden praten, want zo voelde dat voor haar. Ik gaf haar groot gelijk en zei dat we dat niet meer zouden doen, maar zij bleef argwaan houden. Met POPtalk heb ik haar de situatie neer laten zetten. Zij zette mij en de werkbegeleiding op het werk neer en zette zichzelf in haar eigen huis. Hier hoorde een boze picto bij. Zij maakte mij nogmaals duidelijk dat ze dit nooit meer wilde hebben.Ik heb haar erkenning gegeven en haar gevraagd hoe ze het wil hebben, ook dit zette zij neer. Namelijk samen in gesprek en dat maakte haar zichtbaar blij, zij plaatste er nu ook een vrolijke picto bij. Om deze beelden extra kracht bij te zetten heb ik er een foto voor haar van gemaakt. Zowel van de ongewenste als de gewenste situatie. Door de ongewenste situatie hebben we een groot rood kruis gezet. Ik heb dit voor haar gelammineerd en haar nogmaals beloofd dat zij voortaan bij alle gesprekken aanwezig zal zijn.  Het luchtte haar zichtbaar op en met behulp van POPtalk had ze zich zo goed kunnen verwoorden. Ik ben trots op haar en heb zelf ook weer veel bijgeleerd. Soms willen we goedbedoeld te overbeschermend zijn. Het zet aan het nadenken!

Ingezonden door Lennie van de Hoef, POPtalktrainster.