Waarom kiezen voor POPtalk?

Vertrouwen

POPtalk is uniek en laat je starten bij de basis: Eerst werken aan een vertrouwensband en de juiste aansluiting zoeken! Daar wordt immers de basis gelegd voor goede hulpverlening. 

Praktisch

Het geleerde direct toepassen in de praktijk? Na een workshop kun jij er meteen mee aan de slag. Je zult bruisen van de ideeën. 
 

Kwaliteit

Iedere workshop staat voor kwaliteit. Enthousiaste en ervaren POPtalktrainers delen hun kennis en ervaring met jou. Die kwaliteit mag jij weer gaan doorgeven aan je cliënten of leerlingen. 

Laagdrempelig

Wie je ook bent, wat je ook doet en waar je ook woont, POPtalk kan een handige tool worden in jouw gereedschapskist, naast of in combinatie met andere methodes waar je al mee werkt.

Onderzoek

POPtalk is in 2020 onderzocht op de helpende aspecten van de methode bij kinderen. Professionals, kinderen en ouders ervaren het beeldende materiaal als waardevol.

Betaalbaar

Wij houden bewust de kosten laag van onze workshops zodat deze voor jou toegankelijk blijven!
 

Wat is POPtalk?

Angst, een groot verlies, concentratieproblemen, moeite met grenzen. Het zijn problemen die in jouw praktijk, klas of groep kunnen voorkomen. Dan wil je daar graag over in gesprek. Om te luisteren, om de ander te begrijpen en samen te zoeken naar mogelijkheden of oplossingen.

POPtalk is een methode waarmee je aspecten van iemands belevingswereld letterlijk in beeld brengt. Met poppetjes en symbolisch materiaal kan iedere situatie of elk probleem worden opgesteld.

POPtalk is dynamisch omdat de opstelling steeds weer veranderd kan worden. Materialen kunnen toegevoegd worden, poppetjes kunnen van plaats verwisselen en metaforen worden multi-inzetbaar. Door situaties, gevoelens en gebeurtenissen met POPtalk uit te beelden, maak je het zichtbaar en wordt het makkelijker om hierover te praten.

Veiligheid en respect als basis

Met beelden kun je dingen vertellen die je in taal vaak niet (goed) kunt uitdrukken. Door een juiste vraagstelling krijg je snel de informatie die je nodig hebt om te weten wat de ander beweegt of bezighoudt. Bij POPtalk vat je de eigen werkelijkheid in een beeld en dat maakt het eenvoudiger om er woorden aan te geven. Veiligheid en respect vormen de basis van ieder gesprek.

Het gebruik van poppetjes als zodanig is niet nieuw. Beeldende technieken worden al heel lang gebruikt in de systeemtherapie. POPtalk vindt zijn oorsprong in 'een taal erbij' van Marleen Diekmann en in de Davismethode van Ron Davis. In beide methodes draait het om het visualiseren van onderwerpen. Het uitbeelden van gesprekken heeft een enorme meerwaarde in de communicatie. Want POPtalk geeft mensen een stem!

POPtalk voor professionals

Met woorden kun je veel bereiken, maar de kracht van een beeld is vaak niet te evenaren. Een beeld is namelijk makkelijker te verwerken dan woorden. Beelden zijn aantrekkelijk, worden beter onthouden en worden makkelijker gekoppeld aan emoties. Het spreekwoord zegt niet voor niets: een beeld zegt meer dan duizend woorden!

Met POPtalk leer je hoe je gebruik maakt van beeldtaal. En de mogelijkheden van deze beeldtaal zijn oneindig. Of je het nu inzet tijdens een oudergesprek, een intervisie, tijdens de coaching van een kind of in de begeleiding van iemand met een verstandelijke beperking. Het brengt duidelijkheid en inzicht. Voor iedereen!

© POPtalk | Realisatie: SquareDots