Workshops

POPtalk is een geregistreerde onderwijsinstelling en staat ingeschreven in het register van het CRKBO. POPtalk met kids en POPtalk rouw&verlies zijn eveneens geregistreerd bij registerleraar.nl. Voor het volgen van de workshop ontvangen leerkrachten 25 registeruren per workshop! Bij het SKJ is POPtalk met kids geaccrediteerd onder nummer SKJ199467. Er zijn 19,50 geaccrediteerde punten toegekend. POPtalk rouw&verlies is eveneens geaccrediteerd voor 21 punten onder nummer SKJ200990

Klik hier voor data van de workshops die in Best worden gegeven door Trudy of kijk op de pagina van POPtalktrainers voor andere locaties in het land waar je de workshop kunt volgen.

POPtalk met kids 2-daagse workshop: waarin je naast de basis ook kennis maakt met diverse andere methoden en materialen waarmee je POPtalk goed kunt combineren. Doel: Praktische handvatten bieden om met kinderen in gesprek te gaan. Er is geen vooropleiding vereist. De studiebelasting voor deze 2-daagse workshop is 25 uur (incl. oefenen).

Belangrijke onderwerpen als: conflicten, kwaliteiten, gewenst en ongewenst gedrag, gevoelens en gedachten, pesten, grenzen stellen, sociaal netwerk en het stellen en behalen van doelen komen aan bod. De workshops zijn interactief: cursisten krijgen de gelegenheid om het geleerde met elkaar te oefenen en te bespreken. De basisgedachte tijdens de workshops: spreek met het kind zonder oordeel! Gesprekstechnieken, coachingsmateriaal, zelfreflexie, bestaande methodes e.d. worden uitgebreid behandeld tijdens de workshops.

Werkwijze: De workshop is opgedeeld in 2 bijeenkomsten van elk +/- 7 uur (afhankelijk van het aantal deelnemers, bij kleine groepen zullen de dagen korter duren). Tussen de workshops zit een tijd van ongeveer 4-6 weken om het geleerde toe te kunnen passen in de praktijk. Voor iedere deelnemer is er een cursusboek.

Kosten: Deze 2-daagse workshop POPtalk kost 395,00 euro. Dit is inclusief cursusboek, koffie en thee, locatie en lunch. Als je je in 1 x inschrijft voor deze workshop en de workshop POPtalk rouw&verlies ontvang je 10% korting op je inschrijving! Voor meer informatie of voor vragen kun je een mail sturen naar: info@poptalk.nl of bellen: 06 300 113 13.

Het is mogelijk om een miniworkshop/lezing (+/- 1,5 uur) te boeken over de werkwijze van POPtalk. Dit kan zowel in Best als op een zelfgekozen locatie plaatsvinden. Kosten zijn 175,00 euro. Bevindt de locatie zich verder dan 10 kilometer van Best dan worden reiskosten à 0,35 cent per kilometer in rekening gebracht. Wil je graag de 2-daagse workshop volgen maar kun je niet op de data dat de workshop is gepland? Dan is het ook mogelijk om individueel of in tweetallen deze workshop te volgen op een datum die jou schikt! De prijs bedraagt ook dan 395,00 euro per deelnemer.

POPtalk rouw&verlies 2 daagse workshop: Naast het aanreiken van vele werkvormen, tips en adviezen hoe je een kind of een jongere kunt begeleiden in rouw&verlies situaties, èn je kennis te vergroten over welke theorie, methodes en materialen er zijn ontwikkeld op dit gebied, ga je vooral praktisch aan de slag met POPtalk. Het is dan ook noodzakelijk dat je ervaring hebt met POPtalk en in het bezit bent van een certificaat. Tijdens de workshop ligt de nadruk namelijk op de praktische kant van het begeleiden van kinderen en jongeren in een verliessituatie. De theorie is slechts als ondersteuning bedoeld. Deze methode is heel geschikt om in te zetten in de school, in (kinder)coachpraktijken en in de hulpverlening aan kinderen en jongeren. En het is direct toepasbaar! Je kunt meteen aan de slag na het volgen van de workshop! De studiebelasting van deze workshop is 25 uur. 

Belangrijke onderwerpen als: rouwverwerking bij kinderen en jongeren, diverse rouwmodellen (theorie), meerwaarde van visualiseren en levensfase in relatie tot een verlies komen aan bod. Je leert hoe je gesprekken voert en in beeld brengt over de dood, een echtscheidingziekteverhuizing of de dood van een huisdier. Je maakt kennis met werkvormen, materialen en methodes die, in combinatie met POPtalk, zorgen voor de juiste tools.

Werkwijze: De workshop is opgedeeld in 2 bijeenkomsten van elk +/- 7 uur (afhankelijk van het aantal deelnemers, bij kleine groepen zullen de dagen korter duren). Voor iedere deelnemer is er een cursusboek. 

Kosten: Deze 2-daagse workshop POPtalk kost 395,00 euro. Dit is inclusief cursusboek, koffie en thee, locatie en lunch. Voor meer informatie of voor vragen kun je een mail sturen naar: info@poptalk.nl of bellen: 06 300 113 13.

POPtalk met mensen met een verstandelijke beperking 2 daagse workshop
Doel: Begeleiders e.a. hulpverleners praktische handvatten bieden om met cliënten in gesprek te gaan. Met POPtalk wordt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van cliënten. Door het gesprek letterlijk in beeld te brengen m.b.v. poppetjes en ander materiaal, voelen cliënten zich begrepen. Taal is meestal niet hun sterke kant, maar door de taal visueel te ondersteunen krijgen zowel begeleider als cliënt nieuwe (en verrassende!) inzichten.

De workshops zijn heel geschikt om met een compleet team aan deel te nemen. Belangrijke onderwerpen als: conflicten, kwaliteiten, gewenst en ongewenst gedrag, seksualiteit, sociaal netwerk en wat ieders persoonlijke visie hierop is, komen aan bod. De workshops zijn interactief: cursisten krijgen de gelegenheid om het geleerde met elkaar te oefenen en te bespreken. De basisgedachte tijdens de workshops: kijk naar je cliënt zonder oordeel! Gesprekstechnieken, coachingsmateriaal, zelfreflexie, bestaande methodes e.d. komen ruim aan bod tijdens de workshops.

Werkwijze: De workshops zijn opgedeeld in 2 bijeenkomsten van elk +/- 7 uur. Tussen de workshops zit een tijd van ongeveer 4-6 weken om het geleerde toe te kunnen passen in de praktijk.

Kosten: Deze 2-daagse workshop POPtalk kost 395,00 euro. Dit is inclusief cursusboek, koffie en thee, locatie en lunch. Het is mogelijk om met meerdere teams tegelijk aan een workshop deel te nemen. Het is ook mogelijk om de workshop op een zelf gekozen locatie te volgen. Voor inschrijving, meer informatie of voor vragen kun je een mail sturen naar: info@poptalk.nl of bellen: 06 300 113 13.